பர்ஃபி செய்வது எப்படி?

இது அரசியல் பதிவு அல்ல:
முதலில் பெரிதாய் 40 தேங்காய்களை வாங்கித் தந்துவிட வேண்டும். கூட்டாளியே அதைத் துருவி தந்துவிடுவார்கள் என்பதுதான் பேசப்படாத ஒப்பந்தம். தராவிட்டால் கூட்டாளியின் வீட்டுக்கே விமானம் ஏறிப் போய் துருவித்தர நிர்பந்திக்க வேண்டும். கூட்டாளி துருவித்தர ஒப்புக்கொண்ட பிறகு நாம் இங்கே பர்ஃபி செய்ய ஆயத்தமாக வேண்டும். கூட்டாளி தேங்காய் வாங்கியதில் பிரச்சினை என்று நம் மேலேயே பிராது கொடுக்க, சர்க்கரை வாங்க அனுப்பிச்ச ஆளை திரும்ப வரச்சொல்லிவிட வேண்டும். பிராதை, அதோ இதோ என்று இழுவையில் இருக்கும் போது, உங்க பர்ஃபியே வேண்டாம், குடுத்த தேங்காய்களைத் திரும்ப குடுங்க என்று கேட்டு திரும்ப வாங்கி வந்துவிட வேண்டும். கூட்டாளியே ரெண்டு பேரை டெம்போ வைத்து நம் வீட்டு வந்து பர்ஃபி செய்யச் சொல்லி கேட்பார்கள்.அப்பொழுதும் மசியாமல் பர்ஃபி செய்ய மாட்டேன் என்று சொல்லிவிட வேண்டும். அதற்காக கூட்டாளியிடத்தில் துருவ சென்ற நமது ஆட்களையும் திரும்ப வரச்சொல்லி விடவேண்டும்.

திடீரென்று மகளுக்கு பர்ஃபி சாப்பிட ஆசை வந்தவுடன், மறுபடியும் தேங்காயை வாங்கி கூட்டாளியிடமே திரும்ப தந்துவிட வேண்டும்.

அப்புறம்?

அப்புறமா, முதல் வரியிலிருந்து ஆரம்பிக்கவும்..

==00==
பர்ஃபியை மைய்யமாக வைத்து சமீபத்தில் வந்த நகைச்சுவை காணொளி இங்கே 1:02லிருந்து பார்த்துக்கொள்ளவும்


பி.கு: இந்தப் பதிவு எந்த வித அரசியல் சம்பவங்களையும் குறிப்பது அல்ல. நீங்களாகவே ஒப்பிட்டுக்கொண்டால் அதற்கு நான் பொறுப்பு அல்ல.

Comments

Post a Comment

Popular Posts